คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ม.อ.สุราษฎร์ธานีข่าวกิจกรรมคณะ | News task Faculty

อาจารย์ลงพื้นที่วิจัยพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชน

การพัฒนาอัตลักษณ์ชุมชนเกาะแรต (ดอนสัก) เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว

อ่านต่อ...

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจ EMO-Meter

ขอเชิญบุคลากร ม.อ. ร่วมตอบแบบสำรวจ EMO-Meter ซึ่งเป็นเครื่องมือวินิจฉัยปัจจัยสนับสนุนจากองค์กรที่ส่งผลต่อความผูกพันในองค์กร

อ่านต่อ...

คณะศิลป์ฯ ร่วมส่งเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

อาจารย์คณะศิลป์ร่วมเป็นวิทยากรพัฒนาบุคลากรส่งเสริมการทำงานวิจัยสถาบัน

อ่านต่อ...

คณะศิลป์ฯ จับมือเครือข่ายพัฒนาชุดวิชาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

คณะศิลป์ฯ พัฒนาชุดวิชาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร สร้างการท่องเที่ยวทางเลือก หวังดึงศักยภาพชุมชนเป็นจุดขาย

อ่านต่อ...

คณะเดินสายประชาสัมพันธ์ TCAS2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร (RoadShow) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ...

1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย พัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน แก้ไขปัญหาความยากจนแบบตรงจุด

คณะศิลป์ฯ ผลึกกำลังท้องถิ่นสร้างสรรค์กิจกรรมชุมชน หวังประชาชนพึ่งพาตนเอง หลุดพ้นความยากจน

อ่านต่อ...

ข่าวกิจกรรมนักศึกษา | New task Students

พธ. จัดนำเสนอวิจัยทางธุรกิจ

สาขาพัฒนาธุรกิจ จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ป.ตรี บูรณาการการการเรียนการสอนสู่ประสบการณ์ทางธุรกิจ

อ่านต่อ...

รปศ. จัดกิจกรรมเขียน Resume อย่างไรให้ปัง

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรมเขียน Resume อย่างไรให้ปัง เตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่โลกการทำงานจริง

อ่านต่อ...

ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคเรียนที่ 2/2563

ขอให้นักศึกษาเข้าประเมินอาจารย์ผู้สอนได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 เมษายน 2564

อ่านต่อ...

ติวเข้ม...ว่าที่บัณฑิต "สมัครงานอย่างไร...ให้ได้งาน"

คณะศิลป์ฯ จัดกิจกรรม เสวนาออนไลน์ แนะนำเทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4

อ่านต่อ...

เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน พธ. จัดเสวนา "จัดการธุรกิจอย่างไรในสถานการณ์โควิด"

เสริมสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียน พธ. จัดเสวนา "จัดการธุรกิจอย่างไรในสถานการณ์โควิด"

อ่านต่อ...

คณะจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเสริมสร้างสมรรถนะดิจิทัล

คณะศิลป์ฯ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมกับการทำงานในยุคดิจิทัล

อ่านต่อ...

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ

สามารถเข้าดูระเบียบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งานรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ดูรายละเอียด

สายตรงคณบดี

ส่งเรื่องราวของคุณถึงคณบดีได้ที่นี่

ดูรายละเอียด